Crafbrick Collection

ผ่านขั้นตอนการผลิตจากคอนกรีตน้ำหนักเบาหรือ ที่เรียกว่าคอนกรีตมวลเบาที่ได้มีการการผสมผสาณทางเคมีเพื่อให้มีลักษณะเหมือนหินจริง ผลิตอย่างประณีตบรรจง เก็บรวบรวมลักษณะของหินจริงมาทำการก่อรูปทั้งรูปลักษณะและ ผิวสัมผัสรวมถึง รูหรือร่องบนหิน กลายเป็นผลิตภัณฑ์เสมือนผลงานตามธรรมชาติอย่างแท้จริงโดยไม่จำเป็นต้องทำลายทรัพยากรธรรมชาติ

ตามเป้าหมายของเราที่ว่า    หินเทียม ไฮ คร๊าฟสโตน ธรรมชาติที่คุณเลือกได้

หินเทียมไฮ คราฟสโตนรุ่น คราฟบริคคอลเลคชั่น เป็นหินเทียมที่ผลิตเลียนแบบรูปทรงของอิฐที่เราใช้ในการก่อสร้างกันในปัจจุบัน

หินเทียมไฮ คราฟสโตนรุ่น คราฟบริคคอลเลคชั่นจุดน่าสนใจของหินเทียมชนิดนี้คือเหมือนก้อนอิฐทั่วไปแต่ยังคงลักษณะของหินไว้ได้ดี แต่หน้าสัมผัสเป็นแบบหินมีทั้งผิวหยาบจนถึงผิวละเอียด แม้จะมีรูปทรงเหมือนกันแต่มีสีสันให้เลือกมากมายรวมถึงลักษณะพื้นผิวหน้า

หินเทียมไฮ คราฟสโตนรุ่น คราฟบริคคอลเลคชั่น มีวิวัฒนาการมาจากก้อนอิฐแต่การใช้ตกแต่งนั้นนำหน้าไปไกล ใช้ตกแต่งพื้นหรือผนังได้ดีรวมถึงสถานที่ที่คุณต้องการความเป็นธรรมชาติมีการออกแบบให้ได้ขนาดมาตรฐานนำไปใช้ประโยชน์ได้ไม่ต่างจากก้อนอิฐเช่น สร้างเตาผิงไฟแบบเก่าแก่ เสาบ้าน ลักษณะดูเรียบง่ายแต่เป็นที่นิยมในระดับสากล


 

Quarry Stone Collection

ผ่านขั้นตอนการผลิตจากคอนกรีตน้ำหนักเบาหรือ ที่เรียกว่าคอนกรีตมวลเบาที่ได้มีการการผสมผสาณทางเคมีเพื่อให้มีลักษณะเหมือนหินจริง ผลิตอย่างประณีตบรรจง เก็บรวบรวมลักษณะของหินจริงมาทำการก่อรูปทั้งรูปลักษณะและ ผิวสัมผัสรวมถึง รูหรือร่องบนหิน กลายเป็นผลิตภัณฑ์เสมือนหินตามธรรมชาติอย่างแท้จริงโดยไม่จำเป็นต้องทำลายทรัพยากรธรรมชาติ

ตามหลักการของเราที่ว่า    หินเทียม ไฮ คร๊าฟสโตน ธรรมชาติที่คุณเลือกได้

หินเทียมไฮ คราฟสโตน  รุ่นควอรี่ สโตน คอลเลคชั่น แต่ถูกผลิตมาให้เป็นรูปแบบที่ประกบเข้ากันได้โดยที่รูปทรงไม่ได้เป็นเหลี่ยมหรือขนาดตายตัวเรียกได้ว่าเป็นศิลปที่ไม่ต้องมีรูปทรง ลักษณะส่วนมากเป็นหินที่ถูกระเบิดทำให้ลักษณะไม่เป็นรูปตายตัวแน่นอน

หินเทียมไฮ คราฟสโตน  รุ่นควอรี่ สโตน คอลเลคชั่น รูปแบบจะถูกจัดให้ลงล็อคกันพอดี ต้องใช้เวลาในการวางหินประกบให้พยายามเลือกขนาดที่ใกล้เคียงกันเพื่อความสะดวก หากจะเลือกก้อนใหญ่ปนก้อนเล็กก็ได้แต่จะเสียเวลามากกว่า มีการจัดเรียงที่นูนเป็นมิติขึ้นมาไม่เท่ากันทั้งหมด

หินเทียมไฮ คราฟสโตน  รุ่นควอรี่ สโตน คอลเลคชั่นจุดน่าสนใจของหินเทียมชนิดนี้คือเหมือนหินจริงที่ถูกระเบิดจากภูเขาหิน เป็นหินเทียมที่ผลิตเลียนแบบหินที่ถูกระเบิดจากภูเขาหินธรรมชาติทำให้มีลักษณะมีผิวหน้าสัมผัสเรียบและหยาบปนกัน


River Rock Collection

ผลิตจากคอนกรีตน้ำหนักเบาหรือ ที่เรียกว่าคอนกรีตมวลเบาที่ได้มีการการผสมผสาณทางเคมีเพื่อให้มีลักษณะเหมือนหินจริง ผลิตอย่างประณีตบรรจง เก็บรวบรวมลักษณะของหินจริงมาทำการก่อรูปทั้งรูปลักษณะและ ผิวสัมผัสรวมถึง รูหรือร่องบนหิน กลายเป็นผลิตภัณฑ์เสมือนหินตามธรรมชาติอย่างแท้จริงโดยไม่จำเป็นต้องทำลายทรัพยากรธรรมชาติ

ตามสโลแกนของเราที่ว่า    หินเทียม ไฮ คร๊าฟสโตน ธรรมชาติที่คุณเลือกได้

หินเทียมไฮ คราฟสโตนรุ่น ริเวอร์ ร็อค คอลเลคชั่นเป็นหินเทียมที่ผลิตเลียนแบบรูปทรงของหินธรรมชาติที่อยู่ในบริเวณแม่น้ำ มีการออกแบบให้ผิวสัมผัสมีความหยาบน้อยมีรูพรุนบนผิวหน้าสัมผัสของหินอยู่บ้าง

หินเทียมไฮ คราฟสโตนรุ่น ริเวอร์ ร็อค คอลเลคชั่น  หากนำไปประดับตกแต่งบริเวณที่มีน้ำอยู่ด้วยก็เป็นความคิดที่ไม่เลว รูปทรงค่อนข้างออกแนวเป็นวงรีมากกว่าเป็นรูปทรงที่มีเหลี่ยม

หินเทียมไฮ คราฟสโตนรุ่น ริเวอร์ ร็อค คอลเลคชั่น นั้นถูกนำมาใช้ตกแต่งในลักษณะเหมาะสำหรับบริเวณทั่วไปมีสีสันกลมกลืนกันเหมือนหินตามแหล่งน้ำธรรมชาติผ่านการออกแบบให้ดูเป็นธรรมชาติมากที่สุดลักษณะที่สังเกตุไม่ออกว่าเป็นหินเทียม


Limestone Collection

ผ่านขั้นตอนการผลิตจากคอนกรีตน้ำหนักเบาหรือ ที่เรียกว่าคอนกรีตมวลเบาที่ได้มีการการผสมผสาณทางเคมีเพื่อให้มีลักษณะเหมือนหินจริง ผลิตอย่างประณีตบรรจง เก็บรวบรวมลักษณะของหินจริงมาทำการก่อรูปทั้งรูปลักษณะและ ผิวสัมผัสรวมถึง รูหรือร่องบนหิน กลายเป็นผลิตภัณฑ์เสมือนธรรมชาติอย่างแท้จริงโดยไม่จำเป็นต้องทำลายทรัพยากรธรรมชาติ

ตามสโลแกนของเราที่ว่า    หินเทียม ไฮ คร๊าฟสโตน ธรรมชาติที่คุณเลือกได้

หินเทียมไฮ คราฟสโตนรุ่นไลม์สโตน คอลเลคชั่นหินเทียมที่ออกแบบโดยทำเลียนแบบหินที่เกิดจากการระเบิดในเหมืองหินในทางตอนเหนือ มีการจัดเรียงที่ไม่เป็นระเบียบแต่สวยงามสมเป็นรูปแบบศิลปะที่เกิดจากธรรมชาติ

หินเทียมไฮ คราฟสโตนรุ่นไลม์สโตน คอลเลคชั่น  รวมถึงหินแต่ระก้อนมีขนาดไม่เท่ากันแต่จัดวางได้ลงตัว ใช้ตกแต่งกำแพงหน้าบ้าน มีลักษณะเฉพาะตัวที่เหมือนหินธรรมชาติมาก ทั้งผิวภายนอกและสี รวมถึงคุณสมบัติด้วย

หินเทียมไฮ คราฟสโตนรุ่นไลม์สโตน คอลเลคชั่นขนาดของหินมีผสมผสานกันหลายขนาดชั้นหินก็วางคละขนาดรูปร่างหินส่วนมากเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่แตกต่างขนาดกันมาก ขนาดของหินเทียมรุ่น Limestone Collectionมีหลากหลายขนาดตั้งแต่ความกว้าง 1-1/4 ถึง 6 นิ้ว และขนาดความยาวจะอยู่ที่ 4-16 นิ้ว ให้ความสวยงามเหมือนกำแพงหินในโบราณสถาน


Weather Ledgstone Collection

ผ่านขั้นตอนการผลิตจากคอนกรีตน้ำหนักเบาหรือ ที่เรียกว่าคอนกรีตมวลเบาที่ได้มีการการผสมผสาณทางเคมีเพื่อให้มีลักษณะเหมือนหินจริง ผลิตอย่างประณีตบรรจง เก็บรวบรวมลักษณะของหินจริงมาทำการก่อรูปทั้งรูปลักษณะและ ผิวสัมผัสรวมถึง รูหรือร่องบนหิน ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์เสมือนผลงานตามธรรมชาติอย่างแท้จริงโดยไม่จำเป็นต้องทำลายทรัพยากรธรรมชาติ

ตามหลักการของเราที่ว่า    หินเทียม ไฮ คร๊าฟสโตน ธรรมชาติที่คุณเลือกได้

หินเทียมไฮ คราฟสโตนรุ่นเวเธอร์ เลดเจสสโตน คอลเลคชั่นมีการออกแบบให้ผิวสัมผัสมีร่องและ รอยขีดข่วนทำให้เหมือนหินที่เกิดตามธรรมชาติที่ผ่านระยะเวลาการทับถมกันมานานจนเกิดลักษณะแบบนี้

หินเทียมไฮ คราฟสโตนรุ่นเวเธอร์ เลดเจสสโตน คอลเลคชั่นความสวยงามของหินเทียมรุ่นนี้คือให้ความเป็นธรรมชาติที่ดูผ่านระยะเวลามายาวนานและ ความสวยงามของหน้าสัมผัสที่มีร่องรอยการสึกหรอที่ผ่านการออกแบบมาอย่างประณี

หินเทียมไฮ คราฟสโตนรุ่นเวเธอร์ เลดเจสสโตน คอลเลคชั่น  ต จุดน่าสนใจของหินเทียมรุ่นนี้คือขนาดความกว้างจะอยู่ที่ตั้งแต่ 1-6 ซม. และความยาวอยู่ที่ 4-28 ซม.เป็นหินเทียมที่ผลิตเลียนแบบรูปทรงของหินธรรมชาติที่มีอายุการใช้งานมายาวนานมากและมีขนาดของหินใหญ่ที่สุดในบรรดาหินเทียม HI Craftstone


Grande Castle stone Collection

ผลิตจากคอนกรีตน้ำหนักเบาหรือ ที่เรียกว่าคอนกรีตมวลเบาที่ได้มีการการผสมผสาณทางเคมีเพื่อให้มีลักษณะเหมือนหินจริง ผลิตอย่างประณีตบรรจง เก็บรวบรวมลักษณะของหินจริงมาทำการก่อรูปทั้งรูปลักษณะและ ผิวสัมผัสรวมถึง รูหรือร่องบนหิน กลายเป็นผลิตภัณฑ์เสมือนหินตามธรรมชาติอย่างแท้จริงโดยไม่จำเป็นต้องทำลายทรัพยากรธรรมชาติ

ตามเป้าหมายของเราที่ว่า    หินเทียม ไฮ คร๊าฟสโตน ธรรมชาติที่คุณเลือกได้

หินเทียมไฮ คราฟสโตน รุ่นแกรนด์ คาสเซิล สโตน คอลเลคชั่น  ดูสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยมากเพราะใช้เพียงหินรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดเท่ากัน แต่ก็จัดว่าเป็นหินเทียมที่ออกแบบได้ดูมีระเบียบมากที่สุดในหมู่หินเทียมด้วยกันเป็นที่ถูกใจของเหล่าคนที่ชอบความสวยงามแบบมีระเบียบสามารถใช้ตกแต่งแทนบริเวณที่ใช้กระเบื้องปูก็ได้ นับว่าเข้ากับยุคสมัยปัจจุบันยิ่งนัก

หินเทียมไฮ คราฟสโตน รุ่นแกรนด์ คาสเซิล สโตน คอลเลคชั่น ออกแบบโดยทำลวดลายให้เหมือนกำแพงปราสาทโบราณ นำไปใช้งานประยุกต์ได้หลากหลายรูปแบบทำอิฐรอบกระถางต้นไม้ก็ได้ 

หินเทียมไฮ คราฟสโตน รุ่นแกรนด์ คาสเซิล สโตน คอลเลคชั่น มีพื้นผิวสัมผัสเหมือนหินโบราณหน้าหยาบ เหมือนลักษณะการปูกระเบื้องของปัจจุบันซึ่งเรียงกันเป็นระเบียบสวยงาม


Sand Stone Collection

ผลิตจากคอนกรีตน้ำหนักเบาหรือ ที่เรียกว่าคอนกรีตมวลเบาที่ได้มีการการผสมผสาณทางเคมีเพื่อให้มีลักษณะเหมือนหินจริง ผลิตอย่างประณีตบรรจง เก็บรวบรวมลักษณะของหินจริงมาทำการก่อรูปทั้งรูปลักษณะและ ผิวสัมผัสรวมถึง รูหรือร่องบนหิน ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์เสมือนหินตามธรรมชาติอย่างแท้จริงโดยไม่จำเป็นต้องทำลายทรัพยากรธรรมชาติ

ตามหลักการของเราที่ว่า    หินเทียม ไฮ คร๊าฟสโตน ธรรมชาติที่คุณเลือกได้

หินเทียมไฮ คราฟสโตนรุ่นแซนด์ สโตนคอลเลคชั่นหินเทียมที่ออกแบบโดยทำผิวหน้าให้เหมือนหินทรายดูหรูหรามีสไตล์  เป็นทางเลือกให้แก่ผู้รักการตกแต่งบ้าน

หินเทียมไฮ คราฟสโตนรุ่นแซนด์ สโตนคอลเลคชั่นหากนำมาตกแต่งเสาหรือกำแพง ก็จะดูสวยงามแตกต่างจาก บ้านทั่วไปมีพื้นผิวสัมผัสหยาบเหมือนกับหินทราย  การใช้หินทรายเทียมตกแต่งบ้านทำให้ดูมีราคา เป็นที่นิยมในปัจจุบันพิ้นผิวหน้าสัมผัสก็ลักษณะคล้ายๆ กับกระดาษทราย

หินเทียมไฮ คราฟสโตนรุ่นแซนด์ สโตนคอลเลคชั่น ทำลวดลายเลียนแบบหินทรายธรรมชาติสวยงามดูมีระดับและเป็นศิลปที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ เหมาะสำหรับคนรสนิยมสูงที่สำคัญยังมีราคาถูกกว่าหินทรายธรรมชาติด้วย


Rustic Castle Stone

ถูกสร้างขึ้นมาจากคอนกรีตน้ำหนักเบาหรือ ที่เรียกว่าคอนกรีตมวลเบาที่ได้มีการผ่านการผสมสารเคมีเพื่อให้มีลักษณะเหมือนหินจริง ผลิตอย่างประณีตบรรจง เก็บรวบรวมลักษณะของหินจริงมาทำการก่อรูปทั้งรูปลักษณะและ ผิวสัมผัสรวมถึง รูหรือร่องบนหิน กลายเป็นผลิตภัณฑ์เสมือนผลงานตามธรรมชาติอย่างแท้จริงโดยไม่จำเป็นต้องทำลายทรัพยากรธรรมชาติ

ตามเป้าหมายของเราที่ว่า    หินเทียม ไฮ คร๊าฟสโตน ธรรมชาติที่คุณเลือกได้

หินเทียมไฮ คราฟสโตน รุ่น ราสติก คาสเซิล สโตนถูกออกแบบมาโดยคำนึงถึงความความย้อนยุค ดังนั้นจึงกลายเป็นที่โปรดปรานของนักออกแบบและสถาปนิกระดับแนวหน้ารวมถึงเหล่าบุคคลผู้รักการแต่งบ้าน มีพื้นผิวสัมผัสเหมือนหินโบราณแบบหน้าหินธรรมชาติแบบกำแพงปราสาทชนบท ซึ่งผิวหน้าจะไม่เรียบแต่มีความแข็งแกร่งทนทานมาก ใช้กับกำแพงบริเวณภายนอกได้ดี

หินเทียมไฮ คราฟสโตน รุ่น ราสติก คาสเซิล สโตน ออกแบบโดยทำลวดลายให้เหมือนกำแพงปราสาทชนบทซึ่งเป็นสถาปัตยกนนใของตะวันตก ที่มีประวัติยาวนานถึงราวๆต้น คริสต์ศตวรรษที่17 ของกรุงโรม ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่บ่งบอกถึงความหรูหราและ เรืองอำนาจของศาสนาคริสต์


 

Dry Stacked ledgstone collection

ผลิตจากคอนกรีตน้ำหนักเบาหรือ ที่เรียกว่าคอนกรีตมวลเบาที่ได้มีการพัฒนาทางเคมีเพื่อให้มีลักษณะเหมือนหินจริง ผลิตอย่างประณีตบรรจง เก็บรวบรวมลักษณะของหินจริงมาทำการก่อรูปทั้งรูปลักษณะและ ผิวสัมผัสรวมถึง รูหรือร่องบนหิน ถูกเรียกว่าผลิตภัณฑ์เสมือนธรรมชาติอย่างแท้จริงโดยไม่จำเป็นต้องทำลายทรัพยากรธรรมชาติ

ตามเป้าหมายของเราที่ว่า    หินเทียม ไฮ คร๊าฟสโตน ธรรมชาติที่คุณเลือกได้

หินเทียมไฮ คราฟสโตนรุ่น ดราย สแต๊กกิต เลดเจสสโตน คอลเลคชั่นคือ หินเทียมที่ถูกออกแบบมาในรูปแบบหินก้อนใหญ่ผสม หินก้อนขนาดกลางผสมหินก้อนเล็ก ลักษณะก้อนหินจะถูกออกแบบมาให้เหมือนชั้นหินธรรมชาติให้ทับซ้อนกันอย่างสวยงามเรียกได้ว่า ถ้าไม่สัมผัสก็แทบดูไม่ออกว่าเป็นหินเทียมที่ทำเลียนแบบหินธรรมชาติ จะไม่เรียงกันเป็นระเบียบเสมือนหินตามธรรมชาติ

หินเทียมไฮ คราฟสโตนรุ่น ดราย สแต๊กกิต เลดเจสสโตน การจัดวางให้สวยงามไม่เป็นเรื่องยากอย่างที่คิดเพราะถูกออกแบบมาให้สามารถวางได้ทับซ้อนกันอย่างลงตัวแม้จะมีขนาดไม่เท่ากัน 

หินเทียมไฮ คราฟสโตนรุ่น ดราย สแต๊กกิต เลดเจสสโตน คอลเลคชั่น คอลเลคชั่นจะเน้นลักษณะเหมือนชั้นหินตามธรรมชาติที่ทับซ้อนกันทำให้ดูการเรียงแบบไม่เป็นระเบียบก็ดูเป็นศิลปตามธรรมชาติที่เรายังหาคำตอบไม่ได้ทำไมจึงงดงามจับใจนักความงดงามแบบธรรมชาติรอให้คุณนำไปใช้ตกแต่งบ้านอยู่


Medieval Castle stone Collection

ผ่านขั้นตอนการผลิตจากคอนกรีตน้ำหนักเบาหรือ ที่เรียกว่าคอนกรีตมวลเบาที่ได้มีการผ่านการผสมสารเคมีเพื่อให้มีลักษณะเหมือนหินจริง ผลิตอย่างประณีตบรรจง เก็บรวบรวมลักษณะของหินจริงมาทำการก่อรูปทั้งรูปลักษณะและ ผิวสัมผัสรวมถึง รูหรือร่องบนหิน กลายเป็นผลิตภัณฑ์เสมือนผลงานตามธรรมชาติอย่างแท้จริงโดยไม่จำเป็นต้องทำลายทรัพยากรธรรมชาติ

ตามหลักการของเราที่ว่า    หินเทียม ไฮ คร๊าฟสโตน ธรรมชาติที่คุณเลือกได้

หินเทียมไฮ คราฟสโตน รุ่นเมดิวอล์ คาสเซิล สโตน  ลักษณะเป็นหินธรรมชาติที่ไม่ได้เจียรผิวหน้าทำให้เหมือนหินจริงมีความขรุขระสูง แข็งแรงทนทานเหมาะสำหรับไว้ใช้ปกป้องตัวปราสาท

หินเทียมไฮ คราฟสโตน รุ่นเมดิวอล์ คาสเซิล สโตน มีพื้นผิวสัมผัสเหมือนหินโบราณแบบหน้าหินธรรมชาติแบบปราสาทยุคกลางที่มีความเจริญในยุคกลางของศตวรรษและ ถูกออกแบบสร้างอย่างสวยงาม ถูกออกแบบมาโดยคำนึงถึงความความย้อนยุค แสดงถึงความเจริญก้าวหน้าของวัฒนธรรม

หินเทียมไฮ คราฟสโตน รุ่นเมดิวอล์ คาสเซิล สโตน ออกแบบโดยทำลวดลายให้เหมือนกำแพงปราสาทยุคกลาง เป็นสถาปัตยกรรมที่ออกแบบด้วยความประณีตและใช้รูปแบบของกำแพงปราสาทยุคกลาง