หินหน้าธรรมชาติ Size 6 x 20 x 1 cm.

 หินหน้าธรรมชาติ Size 6 x 20 x 1 cm.

SPG-6210

SPG-6210

ส้มหนองบัว

42แผ่น / กล่อง

84แผ่น / ตรม.

SPG-(L)6210

SPG-(L)6210

ส้มหนองบัว

42แผ่น / กล่อง

17แผ่น / ตรม.

SPG-(LI)6210

SPG-(LI)6210

ส้มหนองบัว

 42แผ่น / กล่อง

17แผ่น / ตรม.

SPG-6218SPG-6218

รอซิล

42แผ่น / กล่อง

84แผ่น / ตรม.

SPG-(L)6218

SPG-(L)6218

รอซิล

42แผ่น / กล่อง

17แผ่น / ตรม.

SPG-(LI)6218

SPG-(LI)6218

 รอซิล

42แผ่น / กล่อง

17แผ่น / ตรม.

SPM-6202SPM-6202

ทราวาทีน

42แผ่น / กล่อง

84แผ่น / ตรม.

SPM-(L)6202

SPM-(L)6202

ทราวาทีน

42แผ่น / กล่อง

17แผ่น / ตรม.

SPG-(LI)6210

SPM-(LI)6202

 ทราวาทีน

42แผ่น / กล่อง

17แผ่น / ตรม.

SPM-6203

SPM-6203

ขาวเทาสระบุรี

42แผ่น / กล่อง

84แผ่น / ตรม.

SPM-(L)6203

SPM-(L)6203

ขาวเทาสระบุรี

42แผ่น / กล่อง

17แผ่น / ตรม.

SPM-(LI)6203

SPM-(LI)6203

 ขาวเทาสระบุรี

42แผ่น / กล่อง

17แผ่น / ตรม.

SPM-6204

SPM-6204

ตาหวานโกโก้

42แผ่น / กล่อง

84แผ่น / ตรม.

SPM-(L)6204

SPM-(L)6204

ตาหวานโกโก้

42แผ่น / กล่อง

17แผ่น / ตรม.

SPM-(LI)6204

SPM-(LI)6204

 ตาหวานโกโก้

42แผ่น / กล่อง

17แผ่น / ตรม.

SPM-6216

SPM-6216

ดำลำพญา

42แผ่น / กล่อง

84แผ่น / ตรม.

SPM-(L)6216

SPM-(L)6216

ดำลำพญา

42แผ่น / กล่อง

17แผ่น / ตรม.

SPM-(LI)6216

SPM-(LI)6216

 ดำลำพญา

42แผ่น / กล่อง

17แผ่น / ตรม.

SPM-6281

SPM-6281

นิวมาเฟล

42แผ่น / กล่อง

84แผ่น / ตรม.

 SPM-(L)6281

SPM-(L)6281

นิวมาเฟล

42แผ่น / กล่อง

17แผ่น / ตรม.

 SPM-(LI)6281

SPM-(LI)6281

 นิวมาเฟล

42แผ่น / กล่อง

17แผ่น / ตรม.

SPS-6206

SPS-6206

ทรายเหลือง

42แผ่น / กล่อง

84แผ่น / ตรม.

 SPS-(L)6206

SPS-(L)6206

ทรายเหลือง

42แผ่น / กล่อง

17แผ่น / ตรม.

 SPS-(LI)6206

SPS-(LI)6206

 ทรายเหลือง

42แผ่น / กล่อง

17แผ่น / ตรม.

SPS-6207

SPS-6207

ทรายขาว

42แผ่น / กล่อง

84แผ่น / ตรม.

 SPS-(L)6207

SPS-(L)6207

ทรายขาว

42แผ่น / กล่อง

17แผ่น / ตรม.

 SPM-(LI)6281

SPS-(LI)6207

 ทรายขาว

42แผ่น / กล่อง

17แผ่น / ตรม.

SPS-6208

SPS-6208

ทรายแดง

42แผ่น / กล่อง

84แผ่น / ตรม.

 SPS-(L)6208

SPS-(L)6208

ทรายแดง

42แผ่น / กล่อง

17แผ่น / ตรม.

 SPS-(LI)6208

SPS-(LI)6208

ทรายแดง

42แผ่น / กล่อง

17แผ่น / ตรม.

 

SPS-6209

SPS-6209

ทรายเขียว

42แผ่น / กล่อง

84แผ่น / ตรม.

 SPS-(L)6209

SPS-(L)6209

ทรายเขียว

42แผ่น / กล่อง

17แผ่น / ตรม.

 SPS-(LI)6209

SPS-(LI)6209 

ทรายเขียว

42แผ่น / กล่อง

17แผ่น / ตรม.

 

SPS-6213

SPS-6213

กาบดำ

42แผ่น / กล่อง

84แผ่น / ตรม.

 SPS-(L)6213

SPS-(L)6213

กาบดำ

42แผ่น / กล่อง

17แผ่น / ตรม.

 SPS-(LI)6213

SPS-(LI)6213

กาบดำ

42แผ่น / กล่อง

17แผ่น / ตรม.

 

SPS-6214

SPS-6214

กาบเขียว

42แผ่น / กล่อง

84แผ่น / ตรม.

 SPS-(L)6214

SPS-(L)6214

กาบเขียว

42แผ่น / กล่อง

17แผ่น / ตรม.

 SPS-(LI)6214

SPS-(LI)6214

 กาบเขียว

42แผ่น / กล่อง

17แผ่น / ตรม.

 

SPS-6214Y

SPS-6214Y

กาบเขียวสนิม

42แผ่น / กล่อง

84แผ่น / ตรม.

 SPS-(L)6214Y

SPS-(L)6214Y

กาบเขียวสนิม

42แผ่น / กล่อง

17แผ่น / ตรม.

 SPS-(LI)6214Y

SPS-(LI)6214Y

 กาบเขียวสนิม

42แผ่น / กล่อง

17แผ่น / ตรม.

 

SPS-6274

 SPS-6274

กาบซิลเวอร์เกรย์

42แผ่น / กล่อง

84แผ่น / ตรม.

 SPS-(L)6274

SPS-(L)6274

กาบซิลเวอร์เกรย์

42แผ่น / กล่อง

17แผ่น / ตรม.

 SPS-(LI)6274

SPS-(LI)6274

 กาบซิลเวอร์เกรย์

42แผ่น / กล่อง

17แผ่น / ตรม.

 

SPS-6298

SPS-6298

กาบดำประกายแสง

42แผ่น / กล่อง

84แผ่น / ตรม.

 SPS-(L)6298

SPS-(L)6298

กาบดำประกายแสง

42แผ่น / กล่อง

84แผ่น / ตรม.

 SPS-(LI)6298

SPS-(LI)6298 

กาบดำประกายแสง

42แผ่น / กล่อง

84แผ่น / ตรม.

 

SPS-6299

SPS-6299

กาบเทาประกายแสง

42แผ่น / กล่อง

84แผ่น / ตรม.

 SPS-(L)6299

SPS-(L)6299

กาบเทาประกายแสง

42แผ่น / กล่อง

84แผ่น / ตรม.

 SPS-(LI)6299

SPS-(LI)6299 

กาบเทาประกายแสง

42แผ่น / กล่อง

84แผ่น / ตรม.

 

SPS-62105

SPS-62105

กาบชมพูประกายแสง

42แผ่น / กล่อง

84แผ่น / ตรม.

 SPS-(L)62105

SPS-(L)62105

กาบชมพูประกายแสง

42แผ่น / กล่อง

84แผ่น / ตรม.

 SPS-(LI)62105

SPS-(LI)62105 

กาบชมพูประกายแสง

42แผ่น / กล่อง

84แผ่น / ตรม.

 

SPS-62106

SPS-62106

กาบอำพันประกายแสง

42แผ่น / กล่อง

84แผ่น / ตรม.

 SPS-(L)62106

SPS-(L)62106

กาบอำพันประกายแสง

42แผ่น / กล่อง

84แผ่น / ตรม.

 SPS-(LI)62106

SPS-(LI)62106 

 กาบอำพันประกายแสง

42แผ่น / กล่อง

84แผ่น / ตรม.

 

SPS-62108

 SPS-62108

กาบเขียวประกายแสง

42แผ่น / กล่อง

84แผ่น / ตรม.

 SPS-(L)62108

SPS-(L)62108

กาบเขียวประกายแสง

42แผ่น / กล่อง

84แผ่น / ตรม.

 SPS-(LI)62108

SPS-(LI)62108

กาบเขียวประกายแสง

42แผ่น / กล่อง

84แผ่น / ตรม.

 

 

 

หินโมเสคผิวกัดกรด Size 30 x 30 x 0.7 cm.

หินโมเสคผิวกัดกรด Size 30 x 30 x 0.7 cm.

MM-2302 4.5 x 4.5 cm. MM-3302 2.0 x 2.0 cm. MM-1302 2.5 x 2.5 cm. MM-4302 1.5 x 1.5 cm.

ทราวาทีน

8แผ่น / กล่อง

11แผ่น / ตรม.

MM-1303 2.5 x 2.5 cm. MM-3303 2.0 x 2.0 cm. MM-4303 1.5 x 1.5 cm.

ขาวเทาสระบุรี

8แผ่น / กล่อง

11แผ่น / ตรม.

 

MM-1303

 

MM-1316 2.5 x 2.5 cm. MM-3316 2.0 x 2.0 cm. MM-4316 1.5 x 1.5 cm.

ดำลำพญา

8แผ่น / กล่อง

11แผ่น / ตรม.

 

MM-1319 2.5 x 2.5 cm. MM-3319 2.0 x 2.0 cm. MM-4319 1.5 x 1.5 cm.

ครีมมาเฟล

 8แผ่น / กล่อง

11แผ่น / ตรม.

MM-1320 2.5 x 2.5 cm. MM-3320 2.0 x 2.0 cm. MM-4320 1.5 x 1.5 cm.

เขียวอิตาลี

8แผ่น / กล่อง

11แผ่น / ตรม.

MM-1321 2.5 x 2.5 cm. MM-3321 2.0 x 2.0 cm. MM-4321 1.5 x 1.5 cm.

ไวท์คาราร่า

8แผ่น / กล่อง

11แผ่น / ตรม.

MM-1322 2.5 x 2.5 cm. MM-3322 2.0 x 2.0 cm. MM-4322 1.5 x 1.5 cm.

เอ็มพาราโด้

8แผ่น / กล่อง

11แผ่น / ตรม.

MM-1328 2.5 x 2.5 cm. MM-3328 2.0 x 2.0 cm. MM-4328 1.5 x 1.5 cm.

ขาวลำปาง

8แผ่น / กล่อง

11แผ่น / ตรม.

MM-1329 2.5 x 2.5 cm. MM-3329 2.0 x 2.0 cm. MM-4329 1.5 x 1.5 cm.

เหลืองลำปาง

8แผ่น / กล่อง

11แผ่น / ตรม.

 

หินโมเสคจิ๊กซอว์ Size 30 x 30 x 0.7 cm.

หินหินโมเสคจิ๊กซอว์ Size 30 x 30 x 0.7 cm.

MM-C302 ฟรีฟอร์มทราวาทีนแบบ C

8แผ่น / กล่อง

11แผ่น / ตรม. 

MM-D302 ฟรีฟอร์มทราวาทีนแบบ D

8แผ่น / กล่อง

11แผ่น / ตรม

MM-DAV3012 ฟรีฟอร์มทราวาทีนแบบ DAV

8แผ่น / กล่อง

11แผ่น / ตรม.

MM-E3302 ทราวาทีนแบบ E

8แผ่น / กล่อง

11แผ่น / ตรม.

MM-E3303

ขาวเทาสระบุรีแบบ E

8แผ่น / กล่อง

11แผ่น / ตรม.

MM-E3316 ดำลำพญาแบบ E

8แผ่น / กล่อง

11แผ่น / ตรม.

MM-E3319 ครีมมาเฟลแบบ E

8แผ่น / กล่อง

11แผ่น / ตรม.

 

หินโมเสคขัดมัน Size 30 x 30 x 0.7 cm.

หินโมเสคขัดมัน Size 30 x 30 x 0.7 cm.

MS-2402 2.0 x 4.0 cm.  

ทราวาทีน

8แผ่น / กล่อง

11แผ่น / ตรม.

MS-2419 2.0 x 4.0 cm. 

ครีมมาเฟล

8แผ่น / กล่อง

11แผ่น / ตรม.

 

MS-1303 2.5 x 2.5 cm. MS-3303 2.0 x 2.0 cm. MS-4303 1.5 x 1.5 cm. 

ขาวเทาสระบุรี

8แผ่น / กล่อง

11แผ่น / ตรม.

MS-1316 2.5 x 2.5 cm. MS-3316 2.0 x 2.0 cm. MS-4316 1.5 x 1.5 cm. 

ดำลำพญา 

8แผ่น / กล่อง

11แผ่น / ตรม.

MS-1319 2.5 x 2.5 cm. MS-3319 2.0 x 2.0 cm. MS-4319 1.5 x 1.5 cm. 

ครีมมาเฟล

8แผ่น / กล่อง

11แผ่น / ตรม.

MS-1320 2.5 x 2.5 cm. MS-3320 2.0 x 2.0 cm. MS-4320 1.5 x 1.5 cm.  

เขียวอิตาลี

8แผ่น / กล่อง

11แผ่น / ตรม.

MS-1321 2.5 x 2.5 cm. MS-3321 2.0 x 2.0 cm. MS-4321 1.5 x 1.5 cm.

ไวท์คาราร่า

8แผ่น / กล่อง

11แผ่น / ตรม.

MS-1322 2.5 x 2.5 cm. MS-3322 2.0 x 2.0 cm. MS-4322 1.5 x 1.5 cm. 

เอ็มพาราโด้

8แผ่น / กล่อง

11แผ่น / ตรม.

MS-1328 2.5 x 2.5 cm. MS-3328 2.0 x 2.0 cm. MS-4328 1.5 x 1.5 cm. 

ขาวลำปาง

8แผ่น / กล่อง

11แผ่น / ตรม.

MS-1329 2.5 x 2.5 cm. MS-3329 2.0 x 2.0 cm. MS-4329 1.5 x 1.5 cm. 

เหลืองลำปาง

8แผ่น / กล่อง

11แผ่น / ตรม.

MS-1302 2.5 x 2.5 cm. MS-3302 2.0 x 2.0 cm MS-4302 1.5 x 1.5 cm. ทราวาทีน 8แผ่น / กล่อง 11แผ่น / ตรม. 

 

หินฟรีฟอร์มสำเร็จรูป Size 35 x 35 x 1.5-2.5 cm.

หินฟรีฟอร์มสำเร็จรูป Size 35 x 35 x 1.5-2.5 cm.

SPM-EDA3502

หินอ่อนฟรีฟอร์มทราวาทีน

9แผ่น / กล่อง

9แผ่น / ตรม.

SPM-EDB3502

หินอ่อนฟรีฟอร์มทราวาทีน

9แผ่น / กล่อง

9แผ่น / ตรม.

SPM-EDC3502

หินอ่อนฟรีฟอร์มทราวาทีน

9แผ่น / กล่อง

9แผ่น / ตรม.

SPS-E3313

หินกาบฟรีฟอร์มสีดำ

9แผ่น / กล่อง

9แผ่น / ตรม.

SPS-E3369

หินกาบฟรีฟอร์มสีดำปนเหลือง

9แผ่น / กล่อง

9แผ่น / ตรม.

 

SPS-E3557

หินกาบทะเลฟรีฟอร์ม

9แผ่น / กล่อง

9แผ่น / ตรม.

 

 

หินฟรีไซต์หน้าธรรมชาติ Size 10 x 50 x 2-3.5 cm.

หินฟรีไซต์หน้าธรรมชาติ Size 10 x 50 x 2-3.5 cm.

FRM-B1502

ทราวาทีน

10แผ่น/ กล่อง

20 แผ่น/ ตรม.

FRM-C1502

ทราวาทีน

 10แผ่น/ กล่อง

20 แผ่น/ ม.

FRM-D1502

ทราวาทีน

10แผ่น/ กล่อง

20 แผ่น/ ม.

 FRM-D15111

ซาฮาร่า

10แผ่น/ กล่อง

20 แผ่น/ ม.

 FRM-E1502

ทราวาทีน

10แผ่น/ กล่อง

20 แผ่น/ ม.

 FRM-E1503

ขาวเทาสระบุรี

10แผ่น/ กล่อง

20 แผ่น/ ม.

 FRM-E1516

ดำลำพญา

10แผ่น/ กล่อง

20 แผ่น/ ม.

 FRM-E1561

ทราวาติโน

10แผ่น/ กล่อง

20 แผ่น/ ม.

 FRM-E15112

ครีมามอคก้า

10แผ่น/ กล่อง

20 แผ่น/ ม.

 FRS-A1506

หินทรายเหลืองหน้าธรรมชาติ

10แผ่น/ กล่อง

20 แผ่น/ ตรม.

 FRS-A1507

หินทรายขาวหน้าธรรมชาติ

10แผ่น/ กล่อง

20 แผ่น/ ตรม.

 FRS-A1507B

หินทรายขาวลายหน้าธรรมชาติ

10แผ่น/ กล่อง

20 แผ่น/ ตรม.

 FRS-A1508

หินทรายแดงหน้าธรรมชาติ

10แผ่น/ กล่อง

20 แผ่น/ ตรม.

 FRS-A1509

หินทรายเขียวหน้าธรรมชาติ

10แผ่น/ กล่อง

20 แผ่น/ ตรม.

 FRS-B1506

หินทรายเหลือง

10แผ่น/ กล่อง

20 แผ่น/ ตรม.

FRS-B1507FRS-B1507

หินทรายขาว

10แผ่น/ กล่อง

20 แผ่น/ ตรม.

 FRS-C1506

หินทรายเหลือง

10แผ่น/ กล่อง

20 แผ่น/ ตรม.

 FRS-C1507

หินทรายขาว

10แผ่น/ กล่อง

20 แผ่น/ ตรม.

 FRS-D1506

หินทรายเหลือง

10แผ่น/ กล่อง

20 แผ่น/ ตรม.

 FRS-D1507

หินทรายขาว

10แผ่น/ กล่อง

20 แผ่น/ ตรม.

 FRS-E1506

ทรายเหลือง

10แผ่น/ กล่อง

20 แผ่น/ ตรม.

 FRS-E1507

ทรายขาว

10แผ่น/ กล่อง

20 แผ่น/ ตรม.

   

 

หินฟรีไซต์หน้าธรรมชาติ Size 9.5 x 29.5 x 2-2.5 cm.

หินฟรีไซต์หน้าธรรมชาติ Size 9.5 x 29.5 x 2-2.5 cm.

FRG-A131 8หินรอซิลหน้าธรรมชาติ

18แผ่น/ กล่อง

36 แผ่น/ ตรม.

FRG-A(L)1318 หินรอซิลหน้าธรรมชาติ

18แผ่น/ กล่อง

11 แผ่น/ ม.

FRG-A(LI)1318 หินรอซิลหน้าธรรมชาติ

18แผ่น/ กล่อง

11 แผ่น/ ม.

FRM-A130 หินทราวาทีนหน้าธรรมชาติ 18แผ่น/ กล่อง

36 แผ่น/ ตรม.

FRM-A(L)1302 หินทราวาทีนหน้าธรรมชาติ 18แผ่น/ กล่อง

11 แผ่น/ ม.

FRM-A(LI)1302 หินทราวาทีนหน้าธรรมชาติ 18แผ่น/ กล่อง

11 แผ่น/ ม.

FRM-A1303 หินขาวเทาสระบุรีหน้าธรรมชาติ 18แผ่น/ กล่อง

36 แผ่น/ ตรม.

FRM-A(L)1303 หินขาวเทาสระบุรีหน้าธรรมชาติ 18แผ่น/ กล่อง

11 แผ่น/ ม.

FRM-A(LI)1303 หินขาวเทาสระบุรีหน้าธรรมชาติ 18แผ่น/ กล่อง

11 แผ่น/ ม.

FRM-B1302 หินทราวาทีนสลับธรรมชาติ 18แผ่น/ กล่อง

36 แผ่น/ ตรม.

FRM-B(L)1302 หินทราวาทีนสลับธรรมชาติ 18แผ่น/ กล่อง

11แผ่น/ ม.

FRM-B(LI)1302 หินทราวาทีนสลับธรรมชาติ 18แผ่น/ กล่อง

11แผ่น/ ม.

FRM-B1303 FRM-B1303 หินขาวเทาสระบุรีสลับธรรมชาติ 18แผ่น/ กล่อง

36 แผ่น/ ตรม.

FRM-B(L)1303 หินขาวเทาสระบุรีสลับธรรมชาติ 18แผ่น/ กล่อง

11 แผ่น/ ม.

FRM-B(LI)1303 หินขาวเทาสระบุรีสลับธรรมชาติ 18แผ่น/ กล่อง

11 แผ่น/ ม.

FRM-C1302 หินทราวาทีนเตาะผิว 18แผ่น/ กล่อง

36 แผ่น/ ตรม.

FRM-C(L)1302 หินทราวาทีนเตาะผิว 18แผ่น/ กล่อง

11 แผ่น/ ม.

FRM-C(LI)1302 หินทราวาทีนเตาะผิว 18แผ่น/ กล่อง

11 แผ่น/ ม.

FRM-D1319หินครีมมาเฟลเซาะร่อง 18แผ่น/ กล่อง

36 แผ่น/ ตรม.

FRM-D(L)1319 หินครีมมาเฟลเซาะร่อง 18แผ่น/ กล่อง

11 แผ่น/ ม.

FRM-D(LI)1319 หินครีมมาเฟลเซาะร่อง 18แผ่น/ กล่อง

11 แผ่น/ ม.

 

FRS-A1306หินทรายเหลืองหน้าธรรมชาติ 18แผ่น/ กล่อง

36 แผ่น/ ตรม.

FRS-A(L)1306 หินทรายเหลืองหน้าธรรมชาติ 18แผ่น/ กล่อง

11 แผ่น/ ม.

FRS-A(LI)1306 หินทรายเหลืองหน้าธรรมชาติ 18แผ่น/ กล่อง

11 แผ่น/ ม.

 

FRS-A1307หินทรายขาวหน้าธรรมชาติ

18แผ่น/ กล่อง

36 แผ่น/ ตรม. FRS-A(L)1307FRS-A(L)1307 หินทรายขาวหน้าธรรมชาติ 18แผ่น/ กล่อง 11 แผ่น/ ม. FRS-C(LI)1307FRS-A(LI)1307 หินทรายขาวหน้าธรรมชาติ 18แผ่น/ กล่อง 11 แผ่น/ ม.  

FRS-A1313หินกาบดำหน้าธรรมชาติ 18แผ่น/ กล่อง 36 แผ่น/ ตรม. FRS-A(L)1313 หินกาบดำหน้าธรรมชาติ 18แผ่น/ กล่อง 11 แผ่น/ ม. FRS-A(LI)1313 หินกาบดำหน้าธรรมชาติ 18แผ่น/ กล่อง 11 แผ่น/ ม. FRS-A1314หินกาบเขียวหน้าธรรมชาติ 18แผ่น/ กล่อง 36 แผ่น/ ตรม.  FRS-A(L)1314 หินกาบเขียวหน้าธรรมชาติ 18แผ่น/ กล่อง 11 แผ่น/ ม. FRS-A(LI)1314 หินกาบเขียวหน้าธรรมชาติ 18แผ่น/ กล่อง 11 แผ่น/ ม. FRS-B1306หินทรายเหลืองสลับธรรมชาติ 18แผ่น/ กล่อง 36 แผ่น/ ตรม.  FRS-B(L)1306 หินทรายเหลืองสลับธรรมชาติ 18แผ่น/ กล่อง 11แผ่น/ ม. FRS-B(LI)1306 หินทรายเหลืองสลับธรรมชาติ 18แผ่น/ กล่อง 11แผ่น/ ม.
FRS-B1307 FRS-B1307 หินทรายขาวสลับธรรมชาติ 1 8แผ่น/ กล่อง 36 แผ่น/ ตรม. FRS-B(L)1307 หินทรายขาวสลับธรรมชาติ 18แผ่น/ กล่อง 11 แผ่น/ ม.  FRS-B(LI)1307 หินทรายขาวสลับธรรมชาติ 18แผ่น/ กล่อง 11 แผ่น/ ม. FRS-C1306 FRS-C1306 หินทรายเหลืองเตาะผิว 18แผ่น/ กล่อง 11 แผ่น/ ม. FRS-B(L)1306FRS-C(L)1306 หินทรายเหลืองเตาะผิว 18แผ่น/ กล่อง 11 แผ่น/ ม.  FRS-C(LI)1306 หินทรายเหลืองเตาะผิว 18แผ่น/ กล่อง 11 แผ่น/ ม. FRS-C1307 FRS-C1307 หินทรายขาวเตาะผิว 18แผ่น/ กล่อง   36 แผ่น/ ตรม. FRS-C(L)1307 หินทรายขาวเตาะผิว 18แผ่น/ กล่อง 11 แผ่น/ ม.  FRS-C(LI)1307  หินทรายขาวเตาะผิว 18แผ่น/ กล่อง 11 แผ่น/ ม.

หินฟรีไซต์หน้าธรรมชาติ Size 6 x 20 x 1.5-3 cm.

หินฟรีไซต์หน้าธรรมชาติ Size 6 x 20 x 1.5-3 cm.

FRG-A6210

FRG-A6210

ส้มหนองบัว

42แผ่น / กล่อง

84แผ่น / ตรม.

FRM-A6202

FRM-A6202

ทราวาทีน

 42แผ่น / กล่อง

84แผ่น / ตรม.

FRM-A6203

FRM-A6203

ขาวเทาสระบุรี

42แผ่น / กล่อง

84แผ่น / ตรม.

 FRM-A6237

FRM-A6237

กาบขาว

 42แผ่น / กล่อง

84แผ่น / ตรม.

 FRM-A6281

FRM-A6237

นิวมาเฟล

 42แผ่น / กล่อง

84แผ่น / ตรม.

 FRS-A6207

FRS-A6207

ทรายขาว

 42แผ่น / กล่อง

84แผ่น / ตรม.

 FRS-A6207B

FRS-A6207B

ทรายขาวลาย

42แผ่น / กล่อง

84แผ่น / ตรม.

 FRS-A6213

FRS-A6213

กาบดำ

42แผ่น / กล่อง

84แผ่น / ตรม.

 FRS-A6213-1

FRS-A6213-1

กาบดำ

42แผ่น / กล่อง

84แผ่น / ตรม.