หินโบราณ Size 9 x 9 x 1-2 cm.

หินโบราณ Size 9 x 9 x 1-2 cm.

TSM-1123

TSM-1123

หินเทาลายเส้น

100แผ่น / กล่อง

100แผ่น / ตรม.

TSS-1113

TSS-1113

หินกาบดำสเปน

50แผ่น / กล่อง

100แผ่น / ตรม.

TSS-1114

TSS-1114

หินกาบเขียวสเปน

50แผ่น / กล่อง

100แผ่น / ตรม.

TSS-1141

TSS-1141

หินกาบซิลเวอร์เกรย์

50แผ่น / กล่อง

100แผ่น / ตรม.

TSS-11108

TSS-11108

 

หินโบราณ Size 10 x 10 x 1.2-2 cm.

หินโบราณ Size 10 x 10 x 1.2-2 cm.

TSG-1152A

เขาโทน

50แผ่น / กล่อง

100แผ่น / ตรม.

TSG-1178A

ดำไทย

50แผ่น / กล่อง

100แผ่น / ตรม.

TSG-1182C

หยกมณี

100แผ่น / กล่อง

100แผ่น / ตรม.

TSG-11122

หินGreen RTM(ผิวเรียบ)

100แผ่น / กล่อง

100แผ่น / ตรม.

TSG-11123

 

 

 

 

TSM-5202C

ทราวาทีน

 100แผ่น / กล่อง

100แผ่น / ตรม.

 

TSS-5206C

ทรายเหลือง

 100แผ่น / กล่อง

100แผ่น / ตรม.

 

TSS-5207C

ทรายขาว

 100แผ่น / กล่อง

100แผ่น / ตรม.

 

TSS-5208C

ทรายแดง

 100แผ่น / กล่อง

100แผ่น / ตรม.

TSS-5209C

ทรายเขียว

 100แผ่น / กล่อง

100แผ่น / ตรม.

 

 

หินเซาะร่องหน้าธรรมชาติ Size 7 x 20 x 1 cm.

 หินโบราณเซาะร่องหน้าธรรมชาติ Size 7 x 20 x 1 cm.

WM-7202

ทราวาทีน

36แผ่น / กล่อง

72แผ่น / ตรม.

 

WM-(L)7202

ทราวาทีนสีพิเศษ

36แผ่น / กล่อง

 14แผ่น / ม.

WM-(LI)7202

ทราวาทีนสีพิเศษ

36แผ่น / กล่อง

14แผ่น / ม.

WM-7203

ขาวเทาสระบุรี

36แผ่น / กล่อง

72แผ่น / ตรม.

 

 

WM-(L)7203

ขาวเทาสระบุรี

36แผ่น / กล่อง

14แผ่น / ม.

WM-(LI)7203

ขาวเทาสระบุรี

36แผ่น / กล่อง

14แผ่น / ม.

WM-7216

WM-7216

ดำลำพญา

36แผ่น / กล่อง

72แผ่น / ตรม.

 

 WM-(L)7216

ดำลำพญา

36แผ่น / กล่อง

14แผ่น / ม.

WM-(LI)7216

ดำลำพญา

36แผ่น / กล่อง

14แผ่น / ม.

WM-7219

ครีมมาเฟล

36แผ่น / กล่อง

72แผ่น / ตรม.

WM-(L)7219

ครีมมาเฟล

36แผ่น / กล่อง

14แผ่น / ม.

WM-(LI)7219

ครีมมาเฟล

36แผ่น / กล่อง

14แผ่น / ม.

WS-7206

WS-7206

ทรายเหลือง

36แผ่น / กล่อง

72แผ่น / ตรม.

WS-(L)7206

ทรายเหลือง

36แผ่น / กล่อง

14แผ่น / ม.

WS-(LI)7206

 ทรายเหลือง 

36แผ่น / กล่อง

14แผ่น / ม.

WS-7207

WS-7207

ทรายขาว

36แผ่น / กล่อง

72แผ่น / ตรม.

WS-(L)7207

ทรายขาว

 36แผ่น / กล่อง

 14แผ่น / ม.

WS-(LI)7207

ทรายขาว

 36แผ่น / กล่อง

 14แผ่น / ม.

 

สันหินหน้าธรรมชาติ Size 10 x 30 x 2-2.5 cm.

CSS-1313

CSS-1313

หินกาบดำ

8แผ่น / กล่อง

33แผ่น / ตรม.

 CSS-1337

หินกาบขาว

10แผ่น / กล่อง

33แผ่น / ตรม.

CSS-1387

CSS-1387

หินกาบดำเปลือกไม้

12แผ่น / กล่อง

33แผ่น / ตรม.

 CSS-1389

CSS-1389

หินกาบขาวเปลือกไม้

12แผ่น / กล่อง

33แผ่น / ตรม.

CSS-1390

CSS-1390

หินกาบเหลืองสนิม

8แผ่น / กล่อง

33แผ่น / ตรม.

CSS-1393

CSS-1393

หินกาบเทาเหลือง

10แผ่น / กล่อง

33แผ่น / ตรม.

สันหินหน้าธรรมชาติ Size 6 x 20 x 2-3 cm.

สันหินหน้าธรรมชาติ Size 6 x 20 x 2-3 cm.

CSS-6215

CSS-6215

กาบควอตซ์สเปน

42แผ่น / กล่อง

84แผ่น / ตรม.

CSS-6290

CSS-6290กาบเหลืองสนิม

42แผ่น / กล่อง

84แผ่น / ตรม.

CSS-6291

กาบดำสนิม

42แผ่น / กล่อง

84แผ่น / ตรม.

CSS-6297

กาบส้มอัคนี

42แผ่น / กล่อง

84แผ่น / ตรม

CSS-6298

CSS-6298

กาบดำประกายแสง

42แผ่น / กล่อง

84แผ่น / ตรม.

CSS-6299

CSS-6299

กาบเทาประกายแสง

42แผ่น / กล่อง

84แผ่น / ตรม.

CSS-62106

CSS-62106

กาบอัมพันประกายแสง

42แผ่น / กล่อง

84แผ่น / ตรม.

CSS-62126

CSS-62126

กาบไวท์เพริ์ล

42แผ่น / กล่อง

84แผ่น / ตรม.

CSS-62127

CSS-62127

กาบเขียวเพริ์ล

42แผ่น / กล่อง

84แผ่น / ตรม.

 

CSS-62128

CSS-62128

กาบน้ำตาลเพริ์ล

42แผ่น / กล่อง

84แผ่น / ตรม.

 

 

สันหินหน้าธรรมชาติ Size 6 x 20 x 2-2.5 cm.

 สันหินหน้าธรรมชาติ Size 6 x 20 x 2-2.5 cm. 

 SWM6202

SWM6202

ทราวาทีน

42แผ่น / กล่อง

84แผ่น / ตรม.

 SWM6203

SWM6203

ขาวเทาสระบุรี

42แผ่น / กล่อง

84แผ่น / ตรม.

SWS6206

SWS6206

ทรายเหลือง

 42แผ่น / กล่อง

84แผ่น / ตรม.

SWS6207

SWS6207

ทรายขาว

42แผ่น / กล่อง

84แผ่น / ตรม.

 

สันหินเรียบลายสลับ Size 6 x 30 x 2-2.5 cm.

 สันหินโบราณเรียบลายสลับ Size 6 x 30 x 2-2.5 cm.

CSM-6302

CSM-6302

ทราวาทีน

24แผ่น / กล่อง

56 แผ่น / ตรม.

CSM-6303

CSM-6303

ขาวเทาสระบุรี

24แผ่น / กล่อง

56 แผ่น / ตรม.

CSM-6319

CSM-6319

ครีมมาเฟล

24แผ่น / กล่อง

56 แผ่น / ตรม.

CSM-6322

CSM-6322

เอ็มพาราโด้

24แผ่น / กล่อง

56 แผ่น / ตรม.

CSM-63104

CSM-63104

ลามสโตน

24แผ่น / กล่อง

56 แผ่น / ตรม.

CSM-D6302

CSM-D6302

ทราวาทีน

24แผ่น / กล่อง

56 แผ่น / ตรม.

CSM-D6303

CSM-D6303

ขาวเทาสระบุรี

24แผ่น / กล่อง

56 แผ่น / ตรม.

CSM-D6316

CSM-D6316

ดำลำพญา

24แผ่น / กล่อง

56 แผ่น / ตรม.

CSM-D6321

CSM-D6321

ไวคาร่าร่า

24แผ่น / กล่อง

56 แผ่น / ตรม.

CSM-D63104

CSM-D63104

ลามสโตน

24แผ่น / กล่อง

56 แผ่น / ตรม.

CSM-D63112

CSM-D63112

ม็อคค่า

24แผ่น / กล่อง

56 แผ่น / ตรม.

CSS-6306

CSS-6306

ทรายเหลือง

24แผ่น / กล่อง

56 แผ่น / ตรม.

CSS-6307B

CSS-6307B

ทรายขาวลาย

24แผ่น / กล่อง

56 แผ่น / ตรม.

CSS-6308

CSS-6308

ทรายแดง

24แผ่น / กล่อง

56 แผ่น / ตรม.

CSS-6309

CSS-6309

ทรายเขียว

24แผ่น / กล่อง

56 แผ่น / ตรม.

CSS-D6306

CSS-D6306

ทรายเหลือง

24แผ่น / กล่อง

56 แผ่น / ตรม.

CSS-D6307

CSS-D6307

ทรายขาว

24แผ่น / กล่อง

56 แผ่น / ตรม.

CSS-D6307B

CSS-D6307B

ทรายขาวลาย

24แผ่น / กล่อง

56 แผ่น / ตรม.